Peuterwerk de Vonkjes

Peuterwerk de Vonkjes is er voor alle kinderen tussen de 2 en 4 jaar en is gevestigd in basisschool De Fakkel.

In het peuterwerk leren zij al spelenderwijs om samen te spelen, om zich aan te passen, rekening te houden met elkaar en nog veel meer.. Het peuterwerk is dan ook een goede voorbereiding voor de basisschool. Om de kinderen op het peuterwerk optimaal te kunnen ondersteunen zijn er altijd tenminste twee pedagogisch medewerkers aanwezig.

Net als in ons kinderdagverblijf begeleiden we de kinderen van de peuterspeelzaal in de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden en door het uitgebreide aanbod van groepsactiviteiten stimuleren we het groepsproces. Maar Peuterwerk de Vonkjes wil vooral een plezierige plek zijn, waar de kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving de wereld om zich heen ontdekken.

Taalontwikkeling
Peuterwerk de Vonkjes is een erkend VVE peuterspeelzaal. VVE staat voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie en betekend onder andere dat wij de kinderen extra ondersteuning bieden op het gebied van taalontwikkeling.

Voor kinderen die deze extra VVE-ondersteuning nodig hebben gelden aangepaste tarieven en regels. Allereerst hebben zij een VVE-indicatie nodig. Voor meer informatie over deze indicatie kunt u terecht bij uw eigen consultatiebureau van CJG Apeldoorn. Daarnaast gaan alle VVE-kinderen alle drie de ochtenden naar de peuterspeelzaal. Hier vindt u onze openingstijden.