Kaleidoscoop

Peuterwerk de Vonkjes werkt op onderdelen vanuit de visie Kaleidoscoop. Kaleidoscoop is een programma dat zich richt op het stimuleren en volgen van de ontwikkeling van kinderen door middel van sleutelervaringen. Het uitgangspunt is dat kinderen van nature nieuwsgierig en leergierig zijn, op onderzoek uitgaan, spelen, ontdekken en op die manier hun ervaringen en kennis uitbreiden. Actief leren gaat op een spelende wijze, waarbij pedagogisch medewerkers de kinderen begeleiden. Kinderen mogen op hun eigen tempo en eigen wijze de wereld om zich heen ontdekken.

Kaleidoscoop biedt kinderen veiligheid en structuur door vaste dagschema’s. Daarnaast kenmerkt de speel-leeromgeving zich door uitdagende speelhoeken en materialen met labels en opbergsystemen. De interactie tussen kinderen en volwassenen is erg belangrijk.

Focus op de taal ontwikkeling
Een belangrijk focus binnen Kaleidoscoop is taalontwikkeling. Taal speelt een grote rol in de ontwikkeling van kinderen, daarom besteden wij hier veel aandacht aan. Onze pedagogisch medewerkers zijn continu bezig met het luisteren, overnemen en aanbieden van taal aan en van de kinderen. Onder andere met de kinderen te praten over wat ze aan het doen zijn en door hen een uitgebreide woordenschat aan te bieden. Door zelf te praten en zich te uiten over wat ze meemaken leren de kinderen de Nederlandse taal zich steeds beter eigen te maken. Wij ondersteunen de kinderen door naar hen te luisteren en belangstellend te reageren als zij hun wensen, gedachtes en ervaringen trachten onder woorden te brengen.