GGD rapporten

Kinderdagverblijf Ukkie, Buitenschoolse opvang Kids-Base, Buitenschoolse opvang de Fakkel en Peuterwerk de Vonkjes.

De GGD Noord- en Oost-Gelderland onderzoekt regelmatig (jaarlijks) , in opdracht van de Gemeente Apeldoorn, of de diverse locaties (kdv, bso en pw) van KOOS nog voldoen aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. Het betreft altijd een onaangekondigd regulier onderzoek. Aan de hand van hun observaties en bevindingen wordt een Inspectierapport opgesteld.

Hier kunt u de Inspectierapporten van de GGD inzien en downloaden.

GGD Inspectierapporten  KDV Ukkie, Locatie Arnhemseweg 156

GGD Inspectierapporten KDV Ukkie, locatie Arnhemseweg 158

GGD Inspectierapporten KDV Ukkie, locatie Arnhemseweg 160

GGD Inspectierapporten PW de Vonkjes, locatie Roerdompweg 3

GGD Inspectierapporten BSO de Fakkel, locatie Roerdompweg 3, P

GGD Inspectierapporten BSO Kids-Base, locatie Arnhemseweg 160

Heeft u naar aanleiding van deze rapporten vragen of opmerkingen? Wij beantwoorden ze graag. U kunt ons bereiken via klantbeheerapeldoorn@kinderopvangkoos.nl of 0572-360185.