Over KOOS locaties in Apeldoorn..

Kinderopvang in Apeldoorn,

is Buitenschoolse opvang, Kinderdagverblijf en Peuterwerk voor kinderen van 0 tot 12 jaar in Apeldoorn Zuid. We hebben twee vestigingen: Eén aan de Arnhemseweg 158, 160 en 156a, hier vindt u het Kinderdagverblijf Ukkie, de Buitenschoolse Opvang Kids-Base en onze ondersteunende afdelingen. Onze tweede locatie bevind zich in basisschool de Fakkel.  Hier vangen wij kinderen na schooltijd op in BSO de Fakkel. Of in de peuterwerk de Vonkjes op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend.
Bij Peuterwerk de Vonkjes werken wij op basis van de Kaleidoscoop-methode.

Onze kinderopvang is ontstaan vanuit liefde voor kinderen. Kinderen vinden hun thuis de fijnste plek die er is. Daar kunnen ze veilig spelen, leren en genieten van de liefde van hun familie, vriendjes en vriendinnetjes.

Thuis staat altijd op nummer 1. Maar door werk, school of andere redenen kunnen kinderen nu eenmaal niet altijd thuis zijn. KOOS is graag de allerbeste nummer 2. Wij vinden het belangrijk dat kinderen bij ons het dagelijks leven ervaren, plezier beleven en zich veilig & gerespecteerd voelen. Wij willen een plek zijn waar wederzijdse betrokkenheid is.

Bij KOOS ligt de nadruk op het stimuleren van het groepsproces, op de ontwikkeling van sociale vaardigheden, de zelfredzaamheid en weerbaarheid van de kinderen. Het kind staat altijd centraal, een goede communicatie met u als ouder is de start. Hier leest u meer over onze kijk op kinderen. In de paragrafen hierna vertellen wij u graag meer over onze overkoepelende speerpunten.

Groepsproces

In al onze opvang staat het groepsproces centraal: Samen spelen, samen delen en elkaar helpen zijn belangrijke onderdelen. Het functioneren in een groep vraagt behoorlijk wat vaardigheden van een kind. In de kringmomenten op hun beurt leren wachten, luisteren naar elkaar, praten met elkaar en aan de regels en afspraken houden horen hierbij.

Rekening leren houden met elkaar en leren kennen van normen en waarden binnen de groep. Dat geven wij de kinderen mee.

Sociale ontwikkeling

In onze maatschappij zijn sociale vaardigheden heel belangrijk. Het is bijna noodzakelijk om weerbaar te zijn en zelf initiatieven te durven te nemen. Het is dan ook niet gek dat de ontwikkeling van sociale vaardigheden een grote rol speelt tijdens het opgroeien én in onze opvang.

Bij KOOS leren kinderen hoe ze contact met elkaar kunnen maken, hoe ze samen kunnen spelen en hoe ze ruzies of andere problemen kunnen oplossen. Ze leren hun eigen grenzen en mogelijkheden kennen. Soms met veel frustraties en emoties tot gevolg. Onze pedagogisch medewerkers helpen de kinderen om hiermee om te gaan. Zo krijgen zij de kans om hun weerbaarheid te vergroten en het hoofd te bieden aan toekomstige hindernissen.