Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Ukkie is een professionele opvang voor kinderen tussen de 0 en 4 jaar. Van maandag tot en met zaterdag staan onze pedagogische medewerkers klaar om de kinderen op te vangen in een van onze groepen.

Bij kinderdagverblijf willen wij alle kinderen graag een fijne plek bieden waar zij het dagelijks leven ervaren, plezier beleven en zich veilig & gerespecteerd voelen. Natuurlijk begint dat bij een goede verzorging en veel positieve aandacht.

Bij alles wat ze doen focussen onze pedagogisch medewerkers op het positieve en benadrukken we de mogelijkheden ipv de onmogelijkheden. Op die wijze trachten gelijk om het oplossingsgerichte denken te stimuleren.

Onze groepen
Het kinderdagverblijf bestaat uit 2 babygroepen voor kinderen tot 2 jaar en 2 peutergroepen en 2 verticale flexibele groep 0-4 jaar. Een babygroep bestaat uit maximaal 9 kinderen. In deze groepen bieden we de allerjongsten een veilige omgeving om in hun eigen tempo de wereld om zich heen te ontdekken.

De peutergroepen zijn een beetje groter. Hier zitten maximaal 16 kinderen tussen de 2 en 4 jaar in een groep. In deze groepen stimuleren de pedagogisch medewerkers de kinderen om op onderzoek uit te gaan, om samen te spelen met andere kinderen, om zichzelf te blijven te midden van de groep en om te leren luisteren naar zichzelf én naar elkaar.

De verticale groep is een groep waar kinderen die flexibele dagen en uren komen worden opgevangen. Baby’s en peuters die samen in de groep zijn. De jongsten kunnen van de oudsten leren en vice versa. Net een groot gezin met verschillende leeftijden.

Bent u benieuwd naar het pedagogisch beleid van Kinderdagverblijf Ukkie? U kunt het hele beleid als PDF downloaden op de pagina pedagogisch beleid.