Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Ukkie is een professionele opvang voor kinderen tussen de 0 en 4 jaar. Van maandag tot en met zaterdag staan onze pedagogische medewerkers klaar om de kinderen op te vangen in een van onze groepen.

Bij kinderdagverblijf willen wij alle kinderen graag een fijne plek bieden waar zij het dagelijks leven ervaren, plezier beleven en zich veilig & gerespecteerd voelen. Natuurlijk begint dat bij een goede verzorging en veel positieve aandacht.

Bij alles wat ze doen focussen onze pedagogisch medewerkers op het positieve en benadrukken we de mogelijkheden ipv de onmogelijkheden. Op die wijze trachten gelijk om het oplossingsgerichte denken te stimuleren.

Onze groepen

Het kinderdagverblijf bestaat uit 2 babygroepen voor kinderen tot 2 jaar, 1 peutergroep en 3 verticale flexibele groepen 0-4 jaar.
Een babygroep bestaat uit maximaal 10 kinderen. In deze groepen bieden we de allerjongsten een veilige omgeving om in hun eigen tempo de wereld om zich heen te ontdekken.

De peutergroep is iets groter. Hier zitten maximaal 16 kinderen tussen de 2 en 4 jaar in één groep. In deze groepen stimuleren de pedagogisch medewerkers de kinderen om op onderzoek uit te gaan, om samen te spelen met andere kinderen, om zichzelf te blijven te midden van de groep en om te leren luisteren naar zichzelf en naar elkaar.

In 2 verticale groepen mogen maximaal 16 kinderen  tussen 0-4 jaar opvangen worden en in 1 verticale groep mogen maximaal 15 kinderen tussen 0-4 jaar opvangen worden.

Bent u benieuwd naar het pedagogisch beleid van Kinderdagverblijf Ukkie? U kunt het hele beleid als PDF downloaden op de pagina pedagogisch beleid.