Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid is de basis van al het handelen van de pedagogisch medewerkers van Ukkie. Dit beleid is ontstaan vanuit onze visie op buitenschoolse opvang. Daarom vinden we het erg belangrijk dat u als ouder zich hier prettig bij voelt. Bel of mail dan ook gerust wanneer u meer wilt weten over het pedagogisch beleid van Ukkie. U kunt ons bereiken via contact@kinderopvangkoos.nl of 055-5410793. 

Download het volledige pedagogisch beleid van Ukkie’s BSO als pdf.